Archives oktober 2018

3.c. Opret udlæg og vedhæft bilag

Her vises hvordan du nemt kan registrere udlæg og vedhæfte bilag. Udlæg benyttes typisk hvis du har lagt ud privat og skal have beløbet udbetalt eller hvis du har et firma kreditkort. Det er også muligt at vælge, om beløbet skal betales af din kunde.

Se video: Opret udlæg vedhæft bilag

 

Please follow and like us:
error

3.a. Tidsregistrering

Med den nye og smarte ugeseddel, får du let overblik over ugen, uanset om du benytter pc, tablet eller mobil. Tidsregistreringen kan benyttes simpelt til flekstid, fravær og ferieregnskab, eller lidt mere avanceret, til projektstyring og fakturering. Læs mere om tidsregistrering i TimeGuru. Der kan tilknyttes kost- og salgspriser på flere niveauer og prisreguleringer foretages centralt, og slår igennem fra valgte dato, i hele systemet. Sammenlign realiserede timer med planlagt for løbende optimering af virksomhedens performance.

Se video: Sådan registrerer du tid i ugesedlen

Please follow and like us:
error

Opret priselement

Priselementer benyttes til at opsætte gældende kost- og salgspriser i systemet. Tidsregistreringer kan prissætte ud fra medarbejdere, aktiviteter og projekter. På samme måde kan planlægningen prissættes med priselementer, så det bliver muligt at sammenligne planlagt og udført arbejde. Således vil din planlægning altid give dig et overblik over forventede omsætning og omkostninger. Disse kan så sammenholdes med faktiske tal fra tidsregistrering. Det er valgfrit om man ønsker at arbejde med kost- og salgspriser i TimeGuru.

Se video: Opret prislement

Please follow and like us:
error

Opret projektgruppe

Projektgrupper benyttes til at samle projekter eller projekthierarkier, på tværs af systemet, når der tidsregistreres. Dette kan eksempelvis benyttes, hvis man vil have overblik over projekter af en bestemt type, på tværs af kunder, projektledere eller andre dimensioner.

Se video: Opret projektgruppe

Please follow and like us:
error

Opret projekt

Projekter benyttes til planlægning, registrering, fakturering og økonomiopfølgning. Opbyg projekthierarkier med valgfri dybde, ved at tilknytte et projekt til et hovedprojekt. Benyt projektgrupper for at samle projekter og projekthierarkier på tværs af øvrige dimensioner. Du kan deaktivere projektmodulet, hvis du ønsker at starte med simpel planlægning og registrering. (kan altid aktiveres i indstillingerne hvis behovet opstår).

Se video: Opret projekt

Please follow and like us:
error

Opret aktivitet

Denne video viser hvordan man opretter aktiviteter til tidsregistrering. Aktiviteter benyttes ofte til intern registrering eller til registrering på kunder og/eller projekter, hvor man ønsker at skelne mellem arbejdet der udføres. Priselementer med “kostpris”, “salgspris” og “gælder fra dato” kan tilknyttes aktiviteter, til brug for fakturering og økonomirapportering.

Et revisions-firma kunne eksempelvis opdele sine aktiviteter i bogføring til en timepris og revision til en anden timepris. Ved måneds-fakturering af kunden, vil der således kunne oprettes fakturalinjer for henholdsvis bogføring og revision, og systemet vil allerede kende priserne. Prisreguleringer foretages på tilknyttede priselementer og vil automatisk slå igennem fra valgte dato.

Se video: Opret aktivitet

Please follow and like us:
error

Opret kunde

Opret kunder til brug i kunde- og projektstyring, planlægning, tidsregistrering, fakturering og rapportering. Tidsregistrering kan foretages direkte på kunder eller man kan vælge at tilknytte projekter til kunder, for yderligere opdeling.

Se video: Opret kunde

Please follow and like us:
error

3.b. Registrer kørepenge

Ved registrering af kørsel, forudfyldes start adressen med din virksomheds adresse, ligesom slut adressen forudfyldes automatisk ved valg af kunde. Når TimeGuru registrerer at start og slut adresse er udfyldt, beregnes afstanden mellem punkterne automatisk og indsættes. Alle felter kan selvfølgelig opdateres manuelt hvis man har ændringer til den automatiske udfyldelse. Hvis man køre til samme sted flere dage i træk, kan man med fordel benytte copy/paste i ugesedlen. Så tager det kun få sekunder at registrere kørsel.

Se video: Registrer kørsel/kørepenge

Please follow and like us:
error

Timerapport

Timerapporten benyttes til at få et overblik over fordelingen af timer på tværs af eksempelvis perioder, arbejdets type, projekter, kunder og medarbejdere, mm. Rapporten indeholder alle de tidsregistreringer, som er tastet af medarbejdere i ugesedlen. Benytter man prisopsætning, vil kost og salgspris også fremgå af rapporten. Timerapporten er meget fleksibel og kan opsættes individuelt. Man kan eksempelvis selv vælge standard periode, filtrer og kolonner, hvorefter systemet husker dine valg. Systemet kan eksportere valgte rapport til Excel eller pdf.

Se video: Timerapport

Please follow and like us:
error

3.d. Foto registrering i ugesedlen

Med foto registrering kan du tilføje billeder til dit arbejde. Du kan bruge billeder til at vise fremdrift på projekter eller til kvalitetssikring (før/efter) og meget mere. Billeder giver tidslinje-rapporterne lidt ekstra krydderi, som gør det spændende for dine kollegaer og ledere, at følge med. Via tidslinjen er det også muligt at følge aktiviteter på tværs af systemet eller for enkelte projekter, kunder og medarbejdere mm. Foto registrering kan ske ved at via enhedens kamera eller upload fra billed kartotek.

Se video: Fotoregistrering

Please follow and like us:
error