Opsæt Ferie, Fravær og Helligdage

Denne video gennemgår oprettelse af henholdsvis Ferie, Fravær og Helligdage. Ferie/fravær registreres via ugesedlen, hvor der også tidsregistreres. (Læs også vores Gennemgang af Tidsregistrering). Du kan oprette forskellige ferietyper til dine medarbejdere, eksempelvis normal ferie eller seniordage. De forskellige helligdage bliver vist i ugesedlen, så dine medarbejdere ikke bliver i tvivl. Det er nemlig kun ekstra arbejde der skal registreres på helligdage, systemet ved nemlig at den skal registrere en dag, eller en halv dag, på helligdagene.

Læs også vores Gennemgang af modulet Ferieregistrering.

Se video: Opsætning af Ferie, Fravær og Helligdage

 

Inviter nye brugere

Denne video viser, hvordan du inviterer nye brugere til dit system. Dette kan du gøre som administrator i systemet. Du kan eksempelvis vælge brugerens adgangsniveau og afdeling.

Se video: Inviter brugere

 

 

 

Opret priselement

Priselementer benyttes til at opsætte gældende kost- og salgspriser i systemet. Tidsregistreringer kan prissætte ud fra medarbejdere, aktiviteter og projekter. På samme måde kan planlægningen prissættes med priselementer, så det bliver muligt at sammenligne planlagt og udført arbejde. Således vil din planlægning altid give dig et overblik over forventede omsætning og omkostninger. Disse kan så sammenholdes med faktiske tal fra tidsregistrering. Det er valgfrit om man ønsker at arbejde med kost- og salgspriser i TimeGuru.

Se video: Opret Priselement

Rediger bruger

Når en bruger har accepteret invitationen til firmaets TimeGuru system, vil han/hun blive synlig i brugerlisten. Som administrator har du adgang til at rette de firmaspecifikke oplysninger, eksempelvis hvornår ferie og flekstid beregnes fra, adgangs-niveau og afdeling.

Se video: Rediger bruger-indstillinger