TimeGuru rapporter

Med TimeGuru cockpit og rapporter, er der fuldt overblik over virksomhedens planlægning, ressourceforbrug, fakturering og opfølgning. Alle rapporter er opbygget med samme fleksible funktioner og eksport muligheder. Med TimeGuru rapporter får du:

  • Brugervenlige rapporter som kan printes og eksporteres.
  • Valgfri periodeafgrænsning med hurtig-valg af mest brugte perioder som “Sidste måned”, “Denne uge” og så videre.
  • Systemet husker selv din rapportopsætning til næste gang.
  • Valgfri opsætning af viste kolonner.
  • Tilføj et eller flere filtre for at afgrænse data.
  • Benyt gruppering hvis data eksempelvis skal inddeles per afdeling, kunde, projekt, medarbejder eller lignende.
  • Layout som virker på pc, tablet og mobil.
  • ‘Live’ adgang til statistik for optjent og afholdt ferie samt flekssaldo.

Cockpit eksempel

Medarbejderens personlige Cockpit kan opsættes med valgfri moduler og kunne se ud som nedenstående. Indholdet tilpasser sig automatisk til pc, tablet og mobil:

Cockpit med valgfri opbygning Medarbejderen bestemmer selv, hvilke moduler der skal være synlige i sit Cockpit. Der kan vælges mellem tal, tabeller og grafer til flekssaldo, ferie, projekter, nyheder, udlæg, kørepenge og meget mere…

Eksempel på rapport til tidsregistreringer

Time-rapporten indeholder alle tidsregistreringer i systemet, hvis du er administrator. Almindelige brugere ser deres egne tidsregistreringer. Indholdet kan afgrænses med filtrer for periodevalg, kunde, medarbejder, projekt, aktivitet og så videre. Det er også muligt at trække statistik på registreret sygefravær og ferie. Yderligere kan rapporten samle data i kategorier som “timer pr. medarbejder”, “timer pr. aktivitet” og så videre. Se også den fulde Gennemgang af Tidsregistrering.

Nedenfor vises et rapporteksempel med forklaringer på alle de smarte funktioner:

Timerapport med forklaring Fleksible rapporter med valgfri opsætning af periode, filtre, kolonner og sortering. Eksporter data til pdf eller Excel for videre bearbejdning.