Det er nemt at registrere Ferie efter Ferieloven!

Ferieloven giver ret til optjening af 25 dage om året. Dette er dog et minimum og mange optjener yderligere dage. Eksempelvis kan forskellige medarbejder grupper, have forskellige overenskomster. Eller arbejdsgiver tilbyder bedre vilkår, for at være en attraktiv arbejdsplads.

Vi ser altså mange kombinationer af optjening, hvor ekstra feriedage, seniordage og/eller feriefridage mm, optjenes efter individuelt aftalte regler.

TimeGuru er den ideelle løsning til at styre medarbejderes ferie efter ferieloven. Og det er muligt at opsætte optjening og afholdelse, efter individuelle aftaler. I medarbejderens Cockpit, er der altid opdaterede statistik med optjent og afholdt ferie. Ugesedlen, hvor ferie registreres, virker lige godt til offentlige og private virksomheder. Og systemet understøtter selvfølgelig Ny Ferielov. Du og dine kollegaer får følgende fordele med TimeGuru ferieregistrering::

 • Danmarks nemmeste ferieregistrering, som virker på mobil, tablet og PC.
 • Optjening og afholdelse efter ferieloven. Også Ny ferielov.
 • Medarbejder anmodning og Leder godkendelse.
 • Altid opdateret feriestatistik med optjent, afholdt, rest og planlagt.
 • Ferieoversigt med mulighed for print, anmodning og godkendelse af ferie.
 • Helligdage efter overenskomst.
 • Ferierapporter med samlet overblik over optjente og afholdt ferie.
 • Integration eller eksport til lønsystem.

Opret TimeGuru system nu (gratis)

Ring gerne med spørgsmål på 71 74 11 15 eller skriv til kaffe@timeguru.org

Læs mere om TimeGuru feriestyring:

Opsætning efter ferieloven

Med TimeGuru, kan du selv opsætte alle de ferietyper der er behov for. Både for danske og udlandske afdelinger. Ferietyper opsættes for hele virksomheden, grupper eller enkeltpersoner. Denne fleksibilitet gør det nemt at opsætte systemet. Både efter ferieloven, overenskomster og andre aftaler. Opsæt eksempelvis ferie, feriefri, senior dage, optjening af uddannelse, overført ferie og så videre.

Ved oprettelse af et nyt TimeGuru system, opsætter vi automatisk ferie for dine medarbejdere efter gældende ferielov. Og vi beregner automatisk optjent ferie på baggrund af ansættelses-dato i brugeropsætningen. Du kan selv tilføje yderligere ferieopsætninger efter behov.

Ferie Planlægning og Måneds-oversigt

I TimeGuru er det muligt at planlægge ferie på tværs af virksomheden. Fordelen ved at planlægge ferie er, at det giver kollegaer og administrationen et godt overblik. Samtidig kan ferieplanen benyttes til forud-registrering i medarbejderens ugeseddel og print af måneds-oversigter. Se mere om ugesedler og tidsregistrering.

Nedenfor vises et eksempel på ferieplanlægning:

Ferieoversigt

Bemærk at ferieplanen både viser ferietype og status.

Anmodning og Godkendelse

Der er flere måder at anvende ferieplanen på. En administrator kan planlægge og godkende ferie. Eller medarbejderen kan selv oprette sin ferieanmodning, som så kan godkendes/afvises af en administrator.

Når medarbejdere benytter ferieplanen, kan de se deres kollegaers ferieplaner, men kun oprettet anmodninger for sig selv. Det giver god mulighed for at koordinere hvem der er på arbejde i ferieperioder.

Forud-registrering af Ferie

Når ferie er oprettet i ferieplanen, vises det automatisk i ugesedlen. Først skal du dog sikre, at det er slået til i dit TimeGuru system. Det gøres via Indstillinger -> Systemindstillinger, hvor de første to flueben skal være afkrydset i fane 2:

Aktivering af ferie efter ferieloven

Nu er du klar til at se og færdigmelde planlagt ferie i din ugeseddel. Du skal færdigmelde, for at sikre/bekræfte at planlagt ferie rent faktisk er blevet afholdt. Det er dog ikke et krav i ferieloven, men det giver færre registrerings-fejl. Nedenfor ses den forudfyldte ugeseddel, hvor medarbejderen blot skal klikke “Færdig” for at oprette sin ferieregistrering. Ferie kan også oprettes udenom planlægningen ved at trykke + Tid i ugesedlen.

Planlagt ferie i ugesedlen

Se også hele vores Gennemgang af modulet Tidsregistrering.

Feriestatistik i henhold til ferieloven

Uanset om ferie er registreret manuelt eller via ferieplanen, indgår den automatisk i statistikken, når feriedagen er passeret. Medarbejderens feriestatistik er altid opdateret og man kan altid klikke på sin feriesaldo, for at se dokumentation for afhold ferie. Det sparer ressourcer hos lønkontoret og gør dine kollegaer glade:

Feriestatistik

Ved klik på “Ferie 19/20” vises dokumentationen for afholdt ferie med det samme:

Feriedokumentation

Ovenstående skærmbilleder ses af alle almindelige brugere. Det er dermed ikke længere nødvendigt at kontakte lønkontoret, når der er tvivl om afholdt ferie.

Løn- og Ferierapporter

TimeGuru indeholder flere administrative ferierapporter. Fælles for disse er, at de går på tværs af afdelinger og/eller virksomheden og kan eksporteres til andre systemer.  Som Administrator eller Super bruger, kan du blandt andet se følgende rapporter:

 • Ferieplaner til print
 • Ferietimer til lønkørsel
 • Ferieoversigt med opsparet, forbrugt og rest i dage.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere om understøttelse af ferieloven eller andet.