Adgangsniveau (Sammenlign brugerroller)

Adgangsniveau (Sammenlign brugerroller)

Nedenstående tabel viser en sammenligning af standard rollerne i TimeGuru. Men først en lille forklaring:

Brugerrollen gives til almindelige brugere, der skal administrere deres egen tid, ferie og fravær. Denne rolle giver kun adgang til egne data og en ferieplan for afdelingen.

Afdelingsleder kan det samme som brugeren, men kan samtidig rette/godkende ugesedler og anmodninger for afdelingens medarbejdere. Afdelingsleder kan også se alle statistikker og rapporter, der vedrører afdelingen.

Superbruger kan hjælpe med at supportere TimeGuru. Det er også muligt at korrigere, godkende og slette registreringer og anmodninger på tværs af systemet. Denne rolle har også adgang til rapporter og data eksporter på tværs af alle brugere og afdelinger. Superbruger kan ikke rette systemopsætning, brugere og integrationer.

Administrator har adgang til alle områder af TimeGuru. Det svarer til Superbruger + adgang til Systemopsætning, Administrator værktøjer, Brugeropsætning og Integrationer.

Adgange Bruger Afdelingsleder Superbruger Administrator
Cockpit x x x x
Ugeseddel x x x x
Kunder Sælger rolle x x x
Projekter Projektleder rolle x x
Ferieoversigt x x x x
Planlægning x x x
Rapporter Egne Afdelings x x
Fakturering x x
Administration x x
Indstillinger x

Særlige roller

Bruger Cockpit har begrænset adgang. Med denne rolle kan brugeren kun se sit eget cockpit. Dvs. ikke tilgå ugesedlen og rapporter.
Denne rolle er ideel, hvis brugeren benytter komme/gå terminalen. (Vores digitale stempelur).

Gæstebruger har yderst begrænset adgang. Med denne rolle kan man benytte ugesedlen og Mit Cockpit. Der er ikke adgang til personlige rapporter.

Kantinebruger har samme adgang, som en alm. bruger. Denne rolle kan dog se widgetten “Fraværende Medarbejdere”, hvor alle brugeres fravær den pågældende dag vist.

Projektleder har samme adgang som brugerrollen + projektmodul.

Sælger har samme adgang som brugerrollen + CRM modul.