Adgangsniveau (Sammenlign brugerroller)

Adgangsniveau (Sammenlign brugerroller)

Nedenstående tabel viser en sammenligning af standard rollerne i TimeGuru. Men først en lille forklaring:

Brugerrollen gives til almindelige brugere, der skal administrere deres egen tid, ferie og fravær. Denne rolle giver kun adgang til egne data og en ferieplan for afdelingen.

Afdelingsleder kan det samme som brugeren, men kan samtidig rette/godkende ugesedler og anmodninger for afdelingens medarbejdere. Afdelingsleder kan også se alle statistikker og rapporter, der vedrører afdelingen.

Superbruger kan hjælpe med at supportere TimeGuru. Det er også muligt at korrigere, godkende og slette registreringer og anmodninger på tværs af systemet. Denne rolle har også adgang til rapporter og data eksporter på tværs af alle brugere og afdelinger. Superbruger kan ikke rette systemopsætning, brugere og integrationer.

Administrator har adgang til alle områder af TimeGuru. Det svarer til Superbruger + adgang til Systemopsætning, Administrator værktøjer, Brugeropsætning og Integrationer.

AdgangeBrugerAfdelingslederSuperbrugerAdministrator
Cockpitxxxx
Ugeseddelxxxx
KunderSælger rollexxx
ProjekterProjektleder rollexx
Ferieoversigtxxxx
Planlægningxxx
RapporterEgneAfdelingsxx
Faktureringxx
Administrationxx
Indstillingerx

Særlige roller

Gæstebruger har yderst begrænset adgang. Med denne rolle kan man benytte ugesedlen og Mit Cockpit. Der er ikke adgang til personlige rapporter.

Projektleder har samme adgang som brugerrollen + projektmodul.

Sælger har samme adgang som brugerrollen + CRM modul.