Kategori Systemopsætning

Flekstid vs. Timebank

Skal du bruge Flekstid, Timebank eller begge?

Denne lille guide forklarer overordnet om forskellen på flekstid og timebank i TimeGuru. Læs mere

Opsætning af API adgang

Følg nedenstående vejledning for at opsætte API adgang til udlæsning af tidsregistreringer.
  1. Log først på TimeGuru som administrator og gå til menuen Administration > API adgang.
  2. Hvis du ikke allerede har oprettet en API nøgle, klik “Opret ny”.
  3. Tilføj nu url’en hvorfra du kalder api’et ved at klikke på linket “API base addresses” i øverste højre hjørne af API setup. (Du kan godt teste fra Postman uden denne url.)
  4. Du kan nu anvende nøgle/token sættet til at hente data fra TimeGuru.

Hvis du anvender en “token”, der ikke er gyldig, returneres fejlen: “401 Unauthorized”.

!Vær opmærksom på at vi har et testmiljø og et produktionsmiljø:

API base url’en til dit eget produktionssystem er: https://prod.timeguru.biz  i stedet for https://dev.timeguru.biz, som vises i nedenstående skærmprint.

Du kan altid hente base url’en i din api opsætning via linket “API base addresses”.

API kald og eksempler

Du kan se alle de kald vi har åbnet op for i produktionssystemet, samt eksempler, direkte i Swagger her.

Test adgang med Postman

Åbn postman og opret en ny test ved at klikke +New.

Gå til “Authorization” og indsæt “API Bearer token” fra TimeGuru.

Gå nu til “Headers” og indsæt “API-nøgle” fra TimeGuru i value. Husk at navngive key: “api-key” som vist.

Indsæt url som vist nedenfor og klik “Send” for at teste adgang til dit API og hente data.

Resultatet vises nu under “Body” i svar vinduet:

Adgang via dit website

Du kan altid teste TimeGuru API’et med Postman, men hvis du kalder API’et fra en “live” web applikation, skal du af sikkerhedsmæssige årsager, fremsende url’en, hvorfra du laver API kaldet. Send informationen til support@timeguru.org og oplys, at du ønsker API adgang til dit TimeGuru system. Husk at vi udelukkende understøtter https.

Se tilgængelige API metoder og filtre her:

https://prod.timeguru.biz/swagger

Bemærk at “Try it Out” funktionaliteten ikke er aktiveret.

Hent .NET C# eksempel kode

Video: Opsæt Ferie og Fravær

Denne video gennemgår oprettelse af henholdsvis Ferie og Fravær. Ferie/fravær registreres via ugesedlen, hvor der også tidsregistreres. (Læs også vores Gennemgang af Tidsregistrering). Du kan oprette forskellige ferietyper til dine medarbejdere, eksempelvis normal ferie eller seniordage. De forskellige helligdage bliver vist i ugesedlen, så dine medarbejdere ikke bliver i tvivl. Det er nemlig kun ekstra arbejde der skal registreres på helligdage, systemet ved nemlig at den skal registrere en dag, eller en halv dag, på helligdagene.

Læs også vores Gennemgang af modulet Ferieregistrering.

Se video: Opsætning af Ferie og Fravær

 

Video: Opret priselement

Priselementer benyttes til at opsætte gældende kost- og salgspriser i systemet. Tidsregistreringer kan prissætte ud fra medarbejdere, aktiviteter og projekter. På samme måde kan planlægningen prissættes med priselementer, så det bliver muligt at sammenligne planlagt og udført arbejde. Således vil din planlægning altid give dig et overblik over forventede omsætning og omkostninger. Disse kan så sammenholdes med faktiske tal fra tidsregistrering. Det er valgfrit, om man ønsker at arbejde med kost- og salgspriser i TimeGuru.

Se video: Opret Priselement

Video: Opret aktivitet

Denne video viser hvordan man opretter aktiviteter til tidsregistrering. Aktiviteter benyttes ofte til intern registrering eller til registrering på kunder og/eller projekter, hvor man ønsker at skelne mellem arbejdet der udføres. Læs mere


1 2