Kategori Opdateringer

Opdatering 2.13 – Farver og mange nye funktioner

Opdatering 2.13 – Farver og mange nye funktioner

TimeGuru tidsregistrering er opdateret 18. Januar 2021

Denne opdatering indeholder mange nye funktioner og opdateret layout i ugeseddel og cockpit.

1. Vælg logo og grundfarve i dit TimeGuru system

Du kan opsætte din virksomheds logo og topmenu farve via menuen indstillinger > System design. Som noget nyt, benyttes dette farvevalg også til dags-overskrifter i tidsregistrering samt i widget overskrifter i “Mit cockpit. Denne ændring giver et mere roligt skærmbillede, når du selv har tilpasset systemets farver (billedet øverst i artiklen viser eksempel).

Vi har også tilføjet nye ikoner i menubjælken. Nogle har været der lidt tid, men her kommer alligevel en forklaring:

Klik på første ikon (rapport ikon) for at komme til rapport oversigten. Her har vi samlet alle rapporter og lavet en beskrivelse af dem, så du let kan se om rapporten er relevant for dig.

Næste ikon (brugerprofil ikon) tager dig til din brugerprofil. Her kan du blandt andet tilpasse din ugeseddel, rette brugeroplysninger og se din brugerlog.

Sidste ikon (stamdata ikon) tager dig til oversigten over stamdata. Vi har beskrevet alle stamdata, så du hurtigt kan vurdere om de er relevante for din virksomhed.

2. Ny rapport: “Bruger statistik”

Vi har udviklet en ny rapport der samler brugerdata og er let at printe og eksportere til excel. Rapporten indeholder detaljer for hver bruger samt totaler på tværs af valgte brugere. Du kan samle følgende data i rapporten:

  • Alle ferie opsætninger som medarbejderen er medlem af. Der vises saldo for opsparet, afholdt, rest, planlagt og afholdt i valgfri periode.
  • Alle fraværs-aktiviteter vises som standard mens øvrige aktiviteter kan tilvælges. Der vises total sum og sum i valgfri periode.
  • Flekstid i realtid samt for valgfri dato.
  • Timebank i realtid samt for valgfri dato.

Nederst i rapporten vises totaler for alle valgte aktiviteter og ferietyper, hvilket giver et godt overblik over periodens samlede sygefravær eksempelvis.

Rapporten findes i rapport oversigten samt via menuen Rapporter > Bruger statistik.

3. Opdatering af Leder godkender rapport

Ved udsendelse af notifikationer, gives kun besked om manglende godkendelse af uger, inden for den enkelte medarbejders ansættelsesperiode.

Det er nu muligt for leder at godkende alle medarbejderes ugesedler,  på en gang, i valgte uge.

4. Opdatering til tidsregistrering i ugesedlen

Ved skift til en fraværs-aktivitet, sker følgende automatisk:

  • Er dagen tom, udfyldes timer med dagsnorm.
  • Er der allerede registreret tid, udfyldes timer med resterende del af dagen, op til dagsnorm.
  • Hvis frokost er afkrydset som standard, fjernes denne afkrydsning når der registreres fravær.

Automatikken udfylder felterne, men det er selvfølgelig muligt at korrigere efterfølgende.

5. Opsætning af overtræk på Ferietyper

Efter den nye ferielov er trådt i kraft, er der opstået et øget behov for at tillade brug af flere dage, end der er opsparet. Og nogle kunder vil gerne styre det ved at tillade overtræk på sin “feriekonto”.

Derfor er det nu muligt at tillade X dages overtræk på de ferietyper hvor det er relevant.

6. Straks-notifikationer på aktiviteter

Notifikationerne er nu udvidet, så der straks kan sendes besked til nærmeste leder eller mail gruppe, når en bruger tidsregistrerer på bestemte aktiviteter (typisk fravær).

7. Nye muligheder i Systemopsætning

Du kan nu tilføje et ekstra tekstfelt til tidsregistrering, med valgfri navngivning. Eksempelvis “Intern note” til brug for fakturering. Feltet vises i ugesedlen og det er tilføjet som kolonne i rapporterne “Tidsregistreringer” og “Masseopdatering timer”.