Komme/gå fællesterminal – Nemt og effektivt!

Komme/gå fællesterminal – Nemt og effektivt!

Hos TimeGuru findes der en brugerplatform, hvor det er muligt at registrere sine arbejdstider på en komme/gå terminal, der er installeret på en IPad på arbejdspladsen.

Du vælger selv hvor meget dine medarbejdere skal kunne se. Skal de kun kunne regisistrere komme/gå tider på fælles terminalen, eller skal de have adgang til emre via telefonen. Se mulighederne her

Man taster en 4-6 cifret kode og bekræfter, at arbejdstid starter, og ligeledes taster en kode, når arbejdstid slutter.

Dvs. medarbejderen kan ikke starte sin arbejdstid uden at være ankommet på arbejdspladsen.

 

Der er mulighed for at holde den helt enkle stil, hvor der kun registreres, når arbejdsdagen starter:

 

Og efterfølgende når arbejdsdagen slutter, og der gives et lille resumé:

 

Derudover er der også mulighed for at vælge aktivitet og/eller projekt.

Du kan endvidere tillade flere registreringer på en dag og/eller tillade ændring af arbejdstid og pause.

Bemærk det er mulig at opsætte daglige individuelle pauser til hver bruger.

Klik på tandhjulet > brugere > handling > rediger

Sæt et flueben i individuelle pauser.

Pauserne er nemme at oprette. Regelsættet finder du, hvis du holder musen henover det lille information “i”.

Autoregistrering af en sygemeldt medarbejder

Hvis du skal registrere din medarbejder som syg, kan du gøre dette via Admin ugesedlen.

Klik på tandhjulet > Administrator værktøjer > Admin Ugeseddel.

Her kan du klikke på det lille røde håndtag ude til højre og sætte et flueben.

Nu er din medarbejder fremadrettet sygemeldt i ugesedlen, indtil medarbejderen igen taster sin kode ved ankomst.

Du kan også deaktivere autoregistreringen ved at fjerne fluebenet igen.

Sådan opsætter du komme/gå terminal.

Gå til Menu > Administration > Admin værktøjer > Fælles terminal.

Her finder du et link til terminalen, og du kan låse den til en bestemt IP-adresse.

Som Administrator er det nemt at opsætte fælles terminalen.

Ligesom andre indstillinger vælger du til og fra med flueben.

På den måde tilpasses komme/gå terminalen lige efter dit behov.

Sådan opretter du bruger pinkode til komme/gå terminal

Klik på tandhjulet > bruger > handling > rediger

Individuel komme/gå opsætning

Tag stilling til, hvilken adgang din medarbejder skal have.
Der er 3 forskellige muligheder:

Alle benytter komme/gå kode på terminalen, men har derudover adgang til:

  1. Ingen anden adgang – sæt kryds i “tillad kun login fra fælles pc”
  2. Læs cockpit adgang – Denne rolle gives i brugeropsætningen. Brugeren kan logge på fra andre devises og tilgå sit cockpit, anmode om ferie, men ikke tilgå ugeseddel og rapporter.
  3. Fuld adgang fra andre devises – kan alt som medarbejderen rolle definerer.

Sådan lægger du komme/gå terminalen på din device.

Du skal starte med at tilføje TimeGuru, som et App ikon på din device.

Følg disse vejledninger:

Og så er du køreklar!