Opdatering 2.16 – Nyt modul til arbejdsbeskrivelser og meget mere..

Opdatering 2.16 – Nyt modul til arbejdsbeskrivelser og meget mere..

Opdatering 2.16 – Nyt modul til arbejdsbeskrivelser og meget mere..

TimeGuru blev senest opdateret 12. februar 2022 til version 2.16.

Denne opdatering indeholder et nyt modul til procedure og filer, som er tilgængelige direkte fra tidsregistrering. Der er også en del mindre opdateringer, som gør daglig brug og administration af TimeGuru endnu smartere. Nedenfor vises listen over alle opdateringer siden sidst:

Nyt modul til procedurer og filer

Du kan nu oprette procedurer, eksempelvis arbejdsbeskrivelser med vedhæftede filer, direkte i TimeGuru.  Procedurerne kan tilknyttes kunder, projekter og/eller aktiviteter. Og de vises ved tidsregistrering, så de altid er lige ved hånden.

Eksempel fra TimeGuru support hvor behandling af persondata stiller øgede krav til tilgængelighed af skriftlige procedure og opfølgning.

Når en TimeGuru supporter registrerer tidsforbrug i forbindelse med support, vises procedure for kundehåndtering (se eksempel på skærmbillede ovenfor). Systemet sammensætter selv listen med relevante procedurer ud fra medarbejderens valg af kunde, projekt og/eller aktivitet. Skulle medarbejderen være i tvivl om procedure, klikkes på linket og proceduren åbnes i et nyt vindue. Det er samtidig muligt at bede medarbejderen bekræfte, at proceduren er fulgt (ved simpel afkrydsning).

Højdepunkter fra vores nye modul:

 • Medlemsbaseret oprettelse og redigering af procedurer.
 • Arbejdsbeskrivelser og filer er altid lige ved hånden, når der tidsregistreres.
 • Ved behandling af persondata er det nemt at dokumentere, at instruksen er implementeret hele vejen fra databehandleraftale til slutbruger.
 • Bestem selv om procedurerne er generelle, på tværs af kunder, projekter og aktiviteter. Eller om de er specifikke. Systemet sammensætter selv den relevante liste til medarbejderen.

Det nye modul er en del af TimeGuru PRO ,og det aktiveres via menuen Indstillinger > Systemindstillinger > Fane 3:

Når denne er aktiv, kan du oprette en procedure via menuen Kunder > Procedure og Filer. Procedurerne vises ved tidsregistrering, når relevant kunde, projekt eller aktivitet vælges.

God fornøjelse 🙂

Opdateringer til roller

 • Leder og administrator kan nu medarbejder- og ledergodkende direkte via administrator ugesedlen (opsættes via næstsidste punkt i systemindstillinger > fane 2).
 • Der er tilføjet en rolle til kantinemedarbejdere, som giver adgang som almindelig bruger + liste over fraværende medarbejdere (både fravær og ferie).

Ændringer i rapporter og cockpit

 • Ny mulighed for at anmode om udbetaling af overskydende flekstid (opsættes i systemindstillinger > fane 2).
 • Flekstid widget i cockpittet giver nu mulig for at se flekssaldo på valgfri dato (klik på datovælger).
 • Rapporten “Bruger statistik”: Excel eksport med samlet oversigt i første ark og individuelle ark med flekstid, timebank, ferie og fravær.
 • Gantt kortet er udvidet med opdaterede filtrer, bedre overskuelighed og visning af opgaver.

Stamdata opsætning

 • Opsæt individuelle pauser som overstyrer system standarden. Opsætning kan laves af både medarbejder og administrator, via brugerprofilen.
 • Mulighed for at tilføje børns fødselsår til brugerprofil samt mulighed for at opsætte ferietyper til at beregne eksempelvis omsorgsdage ud fra antal børn og alder.
 • Særlige beskeder på fraværsaktiviteter, som udløses ved x antal dage eller x antal fraværsperioder. Besked gives både via mail og via lederens godkender widgit i cockpittet.
 • TimeGuru er et dansk produkt og det ønsker vi at vise endnu tydeligere. Derfor samles hele den danske TimeGuru platform (beskeder, hjemmeside og systemer) under domænet TimeGuru.dk. Omlægningen vil ske de kommende 6 måneder, men til en start afsendes alle systembeskeder nu fra robot@timeguru.dk i stedet for robot@timeguru.biz. Alle gamle links vil fortsat virke.

Projektmodulet

 • Projekttype tilføjet som ekstra kategori til projekter.

Tidsregistrering, kørepenge, udlæg og løntillæg

 • Ved upload og visning af bilag understøttes nu også pdf filer ud over alle de kendte billedformater.
 • Fakturering af tid: Ved oprettelse af tidsregistrering, sættes fakturerbare timer til 0, hvis der ikke er angivet en pris for timerne.
 • Det er nu muligt at skjule automatisk beregnede løntillæg fra popup med tidsregistrering. Medarbejder kan fortsat se. at de er blevet beregnet, via ugeoversigten, men slipper altså for at se det ved registrering.

TimeGuru API

 • Kunder og projekter tilføjet.
 • Medarbejders dagsnorm tilføjet til registreringer

Du er som altid velkommen til at kontakte vores support på 71 74 11 15 eller skrive til info@timeguru.dk, hvis du vil vide mere.