Opdatering 2.17 – Sommeropdatering!

Opdatering 2.17 – Sommeropdatering!

TimeGuru blev senest opdateret 8. juni 2022 til version 2.17.

Opdateringer til rapporter

 • Det er nu muligt at gemme egne rapportskabeloner i timer, kilometer, udlæg og løntillæg rapporter. De fleste filtrer er nu ændret til at “multi-select” filtrer, så flere muligheder kan vælges på samme tid.
 • Udlægsrapport er udvidet med flere kolonnevalg.
 • Ferieplanen: Medarbejder kolonne fryses så den altid er synlig, selv ved lange perioder. Medarbejdertype filter tilføjet. Halve dage vises med antal timer.
 • Brugerstatistik: Kolonne med initialer tilføjet. Brugerstatus filter tilføjet.

Nye funktioner til Administrator

 • Administrator kan nu tilpasse andre brugeres cockpit opsætning ved at skifte til brugeren i cockpittet og klikke på “…” i øverste højre hjørne.
 • Når der skiftes bruger i cockpittet, er der tilføjet link direkte til brugerens ugeseddel.
 • Ved skift af medarbejders arbejdstid, kan forrige periodes flekssaldo nu automatisk overføres. Overførslen sker på startdagen for den nye arbejdstid.

Løntillæg

 • De avancerede regneregler i løntillæg kan nu også benyttes til automatisk beregning af tidsregistreringer.

Øvrige

 • Ved opret tidsregistrering, er startfelt flyttet til timeindtastning og det forud fyldte 0 er fjernet.
 • Mulighed for opsætning af normtid i intervaller (til tyske overenskomster).
 • Godkender widget: Type filter og søgemulighed tilføjet når “Vis alle” vælges.
 • System design: Ud over mørke menu farver med hvid tekst, kan der nu vælges lyse farver med sort tekst.
 • Faktura, Ordrer og Tilbudslister viser nu også projektreferencen.

Løn- og Finanseksporter

 • Eksport historik kan nu fremfindes via dato-tidsstempel for eksportdatoen.
 • Grundet ovenstående, er det ikke længere muligt at vælge “Inkluder tidligere eksporteret”.