Opdatering 2.11 – 20. September 2020

Opdatering 2.11 – 20. September 2020

Opdatering 2.11 – 20. September 2020

TimeGuru er blevet opdateret med nye smarte administrator funktioner og en udvidelse af projektmodulet. Opdateringer og tilføjelser siden sidst:

 • Administrator værktøj til overførsel af feriesaldi mellem ferietyper: Nogle gange vil man gerne springe medarbejder anmodning og leder godkendelse over. Eksempelvis hvis feriesaldi skal overføres til en nye periode for alle medarbejdere på en gang. Det er nu muligt via administrator værktøjet “Overfør feriesaldi” under menuen Administration > Admin værktøjer.
 • Ferieplan: Menuen ‘Planlægning > Ferieplanlægning’ er optimeret så den kan indeholde længere perioder og flere medarbejdere i pdf og print.
 • Rapporter: Der kommer løbende nye rapporter og rapport menuen var blevet lidt stor. Derfor viser vi nu de mest brugte rapporter i menuen, mens alle rapporter vises ved klik på det nye rapport ikon øverst til højre i systemet. Eller via menuen Rapport > Alle rapporter.
 • Mit Cockpit: Når administrator skifter mellem brugere i Cockpittet, er det nu muligt at slette brugerens anmodninger. Det er eksempelvis praktisk, hvis der er sket ændringer til en medarbejders godkendte ferie og administrator selv ønsker at rette det til.
 • Afsendernavn og systemnavn er tilføjet til e-mail notifikationer (særligt relevant hvis man er medlem af flere systemer).
 • Rapporten flekstid: Medarbejdertype filter tilføjet.
 • Opdateret performance i ferierapporten når den køres for 250+ brugere på en gang.
 • Brugerrollen kan nu se alle andre brugere i kalenderplanlægning, men fortsat kun oprette/redigere egne opgaver.
 • Ved anmodning om afholdelse af TimeBank frihed, overføres kun timer til rådighed, hvis dette tal er mindre en dagsnormen for valgte dato.

Projektopgaver i projektmodulet

Tidligere kunne du opbygge projekthierarkier med hoved/under-projekter, hvis der var behov for at inddele projekter i underopgaver eller prissætte delopgaver/medarbejdere forskelligt. Det var i nogen henseender upraktisk.

Derfor har vi lavet en stor udvidelse til projektmodulet, som giver følgende muligheder:

 • Opgaver og opgavemedlemmer på projekter. Herunder opgave deadline og en yderst fleksibel prisstruktur som kan tilpasses individuelt pr. projekt.
 • Budgetter og priser på projekt, opgave eller medarbejder niveau. Når du har valgt din prismodel, fjernes alle felter der ikke er relevante.
 • Valg af opgave ved tidsregistrering og mulighed for at afslutte opgaver direkte fra ugesedlen (hvis slået til i systemindstillinger).
 • Opgave tilføjet til rapporterne Timer, Kørsel, Udlæg, Løntillæg og Projektrapport.

Næste opdatering kommer til at indeholde følge udvidelser til projektopgaver:

 • Implementering af opgaver og deadlines i Gantt kortet.
 • Opgave widget i “Mit Cockpit” med budget, forbrug, deadline og mulighed for at afslutte når opgaven er udført.