Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank vs. Flekstid

Mange arbejds-aftaler og overenskomster skelner mellem Flekstid og Overarbejde. Derfor understøtter TimeGuru også særskilt håndtering af disse områder.

Flekstid

Flekstid er medarbejderens mulighed for at styre sin egen arbejdstid. Typisk indenfor aftalte tidsrum. Det kan eksempelvis være fleksibel mødetid fra 7 til 9 og tilsvarende fleksibilitet ved arbejdsdagens afslutning.

Fælles for flekstids-aftaler er, at det er medarbejderens mulighed for at tilrettelægge en fleksibel arbejdsdag. Medarbejderen er altså selv ansvarlig for at holde fleks-saldoen indenfor en aftalt ramme.

Overarbejde

Overarbejde er typisk timer, der ligger ud over normal arbejdstid, og som er aftalt med nærmeste leder. Der kan være forskellige former for overarbejde. Nogle typer optjenes 1 til 1, mens andre overarbejds-typer har en timefaktor. Ofte ser vi 50% og 100% overtid.

Når en medarbejder optjener overarbejde, skal han/hun typisk kunne vælge om timerne skal bruges til afspadsering eller udbetaling.

Se også vores gennemgang af Tidsregistrering med løntillæg og overtid.

Timebank i TimeGuru

I TimeGuru kan du styre overarbejde med et begreb vi kalder “Timebank”. Du kan opsætte en eller flere aktiviteter til at “sætte timer i banken”. Med eller uden timefaktor.

Har du allerede et TimeGuru system, kan du prøve at opsætte en aktivitet til at indgå i timebanken:

Timebank aktivitet

Info: Du skal vælge “Udeluk fra flekstidsberegning” og afkrydse “Tilføj registrerede timer til timebank”. Herefter vil alle tidsregistreringer på denne aktivitet også blive indsat i medarbejderens timebank med ønskede timefaktor.

Timebanken benyttes normalt til opsparing og afholdelse/udbetaling af forskellige former for aftalt overarbejde.

Medarbejderen kan altid følge sin timebank saldo via sit “Cockpit”, hvor der også er overblik over arbejdstid, flekstid, kørepenge og feriestatistik med mere. Eksempel på cockpit oversigt:

Timebank cockpit

Fra siden ” Mit Cockpit” kan medarbejderen også anmode om udbetaling eller afholdelse af timer fra timebanken og mere mere. Mulighederne afhænger af valgte opsætning.

Timebank anmod

Alle anmodninger går til nærmeste leder, og udbetaling/afspadsering bookes automatisk ved godkendelse.

System indstillinger

Ovenfor har vi opsat en eller flere aktiviteter til at sætte “timer i banken”, når brugeren tidsregistrerer på disse. Timerne kan anvendes til frihed eller udbetaling. Dette sker automatisk, når lederen godkender en anmodning om “Timebank frihed” eller “Timebank udbetal”. For at færdiggøre opsætningen, skal du derfor oprette en aktivitet til “Afspadsering timebank” og et løntillæg til “Udbetal timebank”. Hvis du kun ønsker en af delene, kan du nøjes med at oprette dette. Aktiviteten oprettes uden medlemmer, da systemet selv håndtere nedskrivning af saldo ved frihed eller udbetaling ved leder godkendelse:

Opsætning af løntillæg til udbetaling af timebank:

Nu skal dit system vide hvilken aktivitet og  løntillæg, der skal anvendes til automatisk udbetaling eller afspadsering fra timebanken. Det gøres via menuen Indstillinger > System indstillinger:

Gå til fanen “2. Vælg moduler” og find afsnittet “Timebank opsætning”. Udfyld med den aktivitet du har oprettet til afspadsering (Afspadsering timebank) og det løntillæg, der er oprettet til udbetaling af overtid (Udbetalt fra timebank). Projekt- og kundevalg er ikke obligatorisk, men kan anvendes, hvis de er obligatoriske i dataeksport til eksempelvis lønsystem:

Timebank indstillinger

Gem nu din opsætning og test timebank opsætningen ved at:

  1. Opret en tidsregistrering på en aktivitet, der sætter timer i timebanken (typisk en aktivitet til aftalt/beordret overarbejde).
  2. Gå til “Mit Cockpit” og check at du nu har timer i timebanken (se hvordan du opsætter Cockpittet, hvis timebank saldo ikke er synlig).
  3. Fra Cockpittet kan du nu anmode om frihed eller udbetaling fra timebanken.
  4. Hvis du samtidig er leder eller administrator, kan du opdatere skærmbilledet (F5) og godkende anmodningen.
  5. Din timebank nedskrives nu automatisk, og du vil se en regulering i din ugeseddel på dagen, hvor anmodningen blev godkendt.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere eller have hjælp til opsætning af TimeGuru Timebank.