Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank til Afspadsering eller Udbetaling

Timebank vs. Flekstid

Mange arbejds-aftaler og overenskomster skelner mellem Flekstid og Overarbejde. Derfor understøtter TimeGuru også særskilt håndtering af disse områder.

Flekstid

Flekstid er medarbejderens mulighed for at styre sin egen arbejdstid. Typisk indenfor aftalte tidsrum. Det kan eksempelvis være fleksibel mødetid fra 7 til 9 og tilsvarende fleksibilitet ved arbejdsdagens afslutning.

Fælles for flekstids-aftaler er, at det er medarbejderens mulighed for at tilrettelægge en fleksibel arbejdsdag. Medarbejderen er altså selv ansvarlig for at holde fleks-saldoen indenfor en i forvejen aftalt ramme.

Overarbejde

Overarbejde er typisk timer, der ligger ud over normal arbejdstid. Og som er aftalt med nærmeste leder. Der kan være forskellige former for overarbejde. Nogle typer optjenes 1 til 1 mens andre overarbejds-typer har en timefaktor. Ofte ser vi 150% og 200% overtid.

Når en medarbejder optjener overarbejde, skal han/hun typisk kunne vælge om timerne skal bruges til afspadsering eller udbetaling.

Se også vores gennemgang af Tidsregistrering med løntillæg og overtid.

Timebank i TimeGuru

I TimeGuru kan du styre overarbejde med et begreb vi kalder “Timebank”. Du kan opsætte en eller flere aktiviteter til at “sætte timer i banken”. Med eller uden timefaktor.

Har du allerede et TimeGuru system, kan du prøve at opsætte en aktivitet til at indgå i timebanken:

Timebank aktivitet

Info: Du skal vælge “Udeluk fra flekstidsberegning” og afkrydse “Tilføj registreringede timer til timebank”. Herefter vil alle tidsregistreringer på denne aktivitet også blive indsat i medarbejderens timebank med ønskede timefaktor.

Timebanken benyttes normalt til opsparing og afholdelse/udbetaling af forskellige former for aftalt overarbejde.

Medarbejderen kan altid følge sin timebank saldo via sit “Cockpit”, hvor der også er overblik over arbejdstid, flekstid, kørepenge og feriestatistik med mere. Eksempel på cockpit oversigt:

Timebank cockpit

Fra sit “Cockpit” kan medarbejderen også anmode om ferie, udbetaling af overtid, afspadsering og mere mere. Mulighederne afhænger af valgte opsætning.

Timebank anmod

Alle anmodninger går til nærmeste leder og udbetaling/afspadsering bookes automatisk ved godkendelse.

System indstillinger

Ud over opsætning af aktiviteter til opsparing i timebank, skal du også vælge hvilken aktivitet og hvilket løntillæg, der anvendes til automatisk registrering ved godkendt udbetaling eller afspadsering. Det gøres via menuen Indstillinger > System indstillinger:

Gå til fanen “2. Vælg moduler” og find afsnittet “Timebank opsætning”. Udfyld med den aktivitet du har oprettet til afspadsering og det løntillæg der er oprettet til udbetaling af overtid. Projekt- og kundevalg er ikke obligatorisk:

Timebank indstillinger

Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere eller have hjælp til opsætning af TimeGuru Timebank.