Opdatering 2.10 – 8. Juli 2020

Opdatering 2.10 – 8. Juli 2020

Opdatering 2.10 – 8. Juli 2020

Se de seneste nyheder og opdateringer i TimeGuru:

 • Daglig beregning af flekstid i ugesedlen. Difference vises til højre for dags overskriften. Ved at holde musen hen over tallet, vises beregningen (timer – norm = fleks påvirkning).
 • Dagsnormer er inkluderet i grafer i tidsregistrering og “Mit Cockpit”.
 • Ferieoversigt i valgfri perioder med PDF/print understøttelse. Findes under menuen Planlægning > Ferieplanlægning.
 • Ved tidsregistrering på projekter, vises nu de 5 mest brugte projekter som “favoritter”. Projekter kan opsættes med valgfrit projektformat og samtidig  søgbare i tidsregistrering.
 • Ved tidsregistrering på kunder, vises nu de 5 mest brugte kunder som “favoritter”. Kunder er  samtidig gjort søgbare i tidsregistrering.
 • Ved ferieregistrering vises den valgte ferietype nu direkte i ugesedlens oversigt (Ferie, Feriefri, Omsorgsdage og så videre). Tidligere stod blot aktiviteten “Ferieregistrering”.
 • Under opsætning af brugerprofil, er det nu muligt at vælge individuel standardaktivitet for Kørepenge og Tidsregistrering.
 • Når ferie opsættes, kan man vælge om brugeren må anmode om afholdelse af flere feriedage, end der er optjent indtil dags dato. Denne funktion er nu udvidet, så man kan tillade anmodning om det samlede antal dage der optjenes i ferieperioden. Dette er især praktisk i forbindelse med den nye ferielov/samtidigheds-ferie, hvor arbejdsgiver ofte gerne vil tillade afholdelse af mere ferie end der er optjent, men samtidig vil sikrer, at der ikke afholdes mere end der maksimalt kan optjenes i perioden.
 • Kolonne med planlagt ferie, som kendes fra “Mit Cockpit”, er nu inkluderet i ferierapporten under menuen Rapporter > Ferieoversigt.
 • To halve dages ferie, på forskellige ferietyper, kan nu anvendes til at afholde en samlet dags ferie.
 • Hvis Azure AD integration er slået til, er det nu muligt at få et hurtigt overblik over, hvilke brugere der dagligt synkroniseres.

Opdatering 5. Juni 2020

Nye funktioner i Timeguru:

 • Ved oprettelse af tidsregistrering med start/slut, hentes seneste sluttid automatisk og indsættes som starttid på ny registrering. Se også vores grundige gennemgang af tidsregistrering.
 • Ny systemopsætning til at fjerne muligheden for registrering af overlappende tidsregistreringer (ved brug af start/slut tid).
 • Ny rapport til løntillæg (kan anvendes sammen med eller som alternativ til løn-eksport).
 • Ny rapport til Timebank. Timebank anvendes typisk ved aftalt/tvungen overarbejde, hvor medarbejder selv skal kunne vælge, om timer skal afholdes som frihed eller udbetales. Timebank kan også anvendes sammen med flekstid. Se også gennemgang af timebanken.
 • Alle anmodninger og godkendelse kan nu styres via siden: “Mit Cockpit”.
 • Opdateret projektliste i “Mit Cockpit”. Nu med timebudget, forbrug og projektøkonomi. Listen viser aktive projekter som du er projektleder eller assistent for.
 • Ved registrering af ferie, vises ferietypen nu i ugesedlens oversigt.
 • Ved opsætning af godkendelse, kan man nu vælge særlig godkender på brugerniveau. Denne indstilling overskriver afdelingsleder og stedfortræder, som normalt ville modtage anmodninger om godkendelse af eksempelvis ferie og ugesedler. Se brugeropsætning.
 • Mulighed for at administrator kan oprette kunder, projekter og aktiviteter direkte ved tidsregistrering.
 • Tvungen udfyldelse af kunde, projekt og kommentar, hvis slået til, er fjernet fra tidsregistrering på aktiviteter af typerne “Ferieregistrering” og “Fravær”.
 • Opsætning af projektformat under systemindstillinger. Formatet indarbejdes løbende i alle systemets skærmbilleder. Projektformat kan være: navn, nummer, navn/nummer eller nummer/navn. Formatet erstatter navn og nummer kolonner, og anvendes nu i tidsregistrering, projektliste, projektrapport samt i “Mit Cockpit”.
 • Der er tilføjet flere nye kolonner til rapporterne: Timer, Kørsel, Udlæg og Løntillæg.
 • Mulighed for automatisk at booke kalender ved sygemelding og ferie. (opsættes på aktiviteter og ferietyper)
 • Mulighed for opsætning af overførsel og udbetaling af ferie på ferietyper.
 • Periodevalg: “Alle perioder” er nu tilføjet de fleste rapporter, så man undgår brug af datovælgere, hvis man skal se alle registreringer.
 • Vi har samlet alle stamdata under menuen Administration > Stamdata oversigt. Her får du et hurtigt overblik samt forklaringer på anvendelse. Du kommer til samme oversigt ved at klikke på “indstillinger tandhjulet” i højre side af menu bjælken.
 • Vi har samlet administrative værktøjer i menuen Administration > Admin Værktøjer. Her kan du korrigere brugernes flekstid, ferie og meget mere.
 • Tilføjet ikon til brugeropsætning i højre side af menu bjælken. Her kan brugere opsætte standard valg i ugesedlen, forudfylde nummerplade til kørsel og meget mere.

Rettelser:

 • Løntillæg der er opsat til at følge timer, og som passerer midnat, udregnes nu korrekt.
 • Afdelingsleder som er opsat med særlig godkender, ser nu igen sig selv i afdelingens ferieoversigt.
 • PDF eksport i registrerings-rapporter, med mindre end 7 aktive kolonner, er nu muligt.